הכנה לצפת

הכנה לצפת - בר אילן

הכנה לצפת (בר אילן) למסלול 4 שנתי

קורס היברידי – הכנה לצפת (דיגיטלי + סדנאות זום)

250

יום סימולציה לצפת - לתלמידי הקורס בלבד